Zes bruggen in de Waternatuurtuin van het Westerpark.
Bovenstaande foto's werden gemaakt op 22 september 2023.
Onderstaande foto's dateren uit 2013.