Brug 1931 in de Waternatuurtuin van het Westerpark bij het Overbrakerpad.