Brug 2213 tussen de Lindenhoevestraat en de Meerluchtlaan in het Bajeskwartier.


Deze foto van 8 juli 2022 geeft de plek weer waar de nog te bouwen brug 2213 zal komen te liggen.