Brug 2216 tussen het Labor Vincitpad en de Meerluchtlaan in het Bajeskwartier.Deze foto van 8 juli 2022 geeft de plek weer waar de nog te bouwen brug 2216 zal komen te liggen.