Brug 1930 in de Waternatuurtuin van het Westerpark bij het Overbrakerpad.