Otterbrug, brug 2356 in het Westerpark.
Deze onofficiŽle brugnaam gedenkt de terugkeer van de Otter in 2023 na een afwezigheid van zestig jaar
en voert naar Otterdam in het nabijgelegen Waternatuurpark.