Brug 427 in de Wibautstraat over de Ringvaart.Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Boerenoorlogbrug,
omdat in de nabijgelegen Transvaalbuurt veel namen ontleend zijn aan de Eerste Boerenoorlog,
die duurde van 1880 tot 1881 en aan de Tweede Boerenoorlog tussen 1899 en 1902.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.