William Barlowbrug naar de William Barlowsteiger op Steigereiland-Zuid.
William Barlow (1544-1625) was een Engelse wiskundige.
In 1597 publiceerde hij 'The navigator's supply'. Hierin introduceerde hij het
nautische instrument, dat hij 'compass of variation' noemde.