Brug in de Westrandweg over de Haarlemmerweg en Haarlemmervaart.