Brug 1772 tussen Zoutberg en de Adriaan Loosstraat.